หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนนครขอนแก่น โรงเรียนขามแก่นนคร

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 12 ต.ค. 2559 09.00-14.00 OS/win7/32bit
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00 OS/win10/64bit
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 14 ต.ค. 2559 09.00-12.00 OS/win10/64bit
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 14 ต.ค. 2559 09.00-14.00 532 20 OS/win7/32bit
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 14 ต.ค. 2559 09.00-14.00 OS/win7/32bit
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 2,3 ห้อง 521,531 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00 OS/win10/64bit
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00 OS/win7/32bit
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00 OS/win7/32bit
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 2,3 ห้อง 521,531 14 ต.ค. 2559 09.00-12.00 OS/win10/64bit
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 13 ต.ค. 2559 09.00-14.00 OS/win7/32bit
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00 OS/win7/32bit
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานอเนกประสงค์1 13 ต.ค. 2559 09.00-16.00 เตรียมโน้ตบุ๊กมาเอง
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานอเนกประสงค์1 14 ต.ค. 2559 09.00-16.00 เตรียมโน้ตบุ๊กมาเอง
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 2,3 ห้อง 521,531 12 ต.ค. 2559 09.00-14.00 OS/win10/64bit


ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันได้ที่
โทรศัพท์ : 081-7177366
e-mail : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]