สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีชัยภูมิ 51 18 13 82 88 8 4 1 100
2 แก้งคร้อวิทยา 36 21 9 66 64 11 3 4 78
3 ภูเขียว 32 16 13 61 64 6 4 2 74
4 จัตุรัสวิทยาคาร 28 15 12 55 48 12 10 3 70
5 หนองบัวแดงวิทยา 27 17 15 59 70 9 9 3 88
6 คอนสารวิทยาคม 24 16 15 55 48 14 1 3 63
7 หนองบัวระเหววิทยาคาร 24 15 7 46 36 13 11 3 60
8 ชัยภูมิภักดีชุมพล 22 28 16 66 68 17 5 1 90
9 นายางกลักพิทยาคม 18 12 5 35 37 4 4 2 45
10 บ้านเขว้าวิทยายน 17 2 7 26 36 9 9 3 54
11 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 16 11 9 36 43 10 10 1 63
12 บ้านแท่นวิทยา 15 17 10 42 33 15 3 2 51
13 เทพสถิตวิทยา 12 12 9 33 32 9 8 3 49
14 หนองบัวบานวิทยา 11 6 8 25 25 12 5 2 42
15 เมืองพญาแลวิทยา 10 15 8 33 43 14 9 2 66
16 ซับใหญ่วิทยาคม 10 12 9 31 34 7 6 4 47
17 บ้านท่าโป่ง 10 9 5 24 27 12 8 3 47
18 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 10 3 1 14 15 11 4 3 30
19 นาหนองทุ่มวิทยา 7 10 6 23 27 6 9 2 42
20 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 7 4 6 17 17 7 10 3 34
21 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 7 1 0 8 8 0 0 0 8
22 ละหานเจริญวิทยา 6 6 4 16 18 3 4 5 25
23 พระธาตุหนองสามหมื่น 6 3 3 12 11 2 0 0 13
24 ภักดีชุมพลวิทยา 5 6 4 15 23 11 5 4 39
25 คอนสวรรค์ 4 8 7 19 27 14 6 4 47
26 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 4 5 7 16 17 2 5 3 24
27 เพชรพิทยาสรรค์ 4 5 6 15 20 11 6 3 37
28 เริงรมย์วิทยาคม 4 4 4 12 11 9 4 2 24
29 สามหมอวิทยา 4 2 1 7 20 5 10 5 35
30 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 7 9 19 29 20 7 3 56
31 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 3 7 9 19 16 16 3 7 35
32 หนองคอนไทยวิทยาคม 3 4 4 11 8 14 3 1 25
33 เจียงทองพิทยาคม 3 3 9 15 18 11 3 3 32
34 คูเมืองวิทยา 2 5 4 11 15 15 1 2 31
35 บ้านค่ายวิทยา 2 4 2 8 20 6 6 3 32
36 ห้วยต้อนพิทยาคม 2 3 1 6 12 5 4 3 21
37 บ้านหนองข่า 2 0 0 2 2 5 1 0 8
38 บางอำพันธ์วิทยาคม 1 4 0 5 4 3 2 1 9
39 หนองสังข์วิทยายน 1 3 1 5 8 6 1 0 15
40 ภูพระวิทยาคม 1 1 3 5 7 7 2 2 16
41 ปูด้วงศึกษาลัย 1 1 2 4 14 8 2 1 24
42 กุดตุ้มวิทยา 1 0 4 5 12 9 1 2 22
43 โนนสะอาดวิทยา 0 6 3 9 10 14 4 1 28
44 ห้วยแย้วิทยา 0 5 6 11 10 7 3 1 20
45 มัธยมบ้านแก้ง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
46 ปัญจดี 0 1 2 3 5 5 1 1 11
47 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 0 0 2 2 2 6 3 1 11
48 ชีลองวิทยา 0 0 1 1 2 2 2 2 6
รวม 456 355 281 1,092 1,206 422 221 110 1,849