หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 106 88 87.13% 8 7.92% 4 3.96% 1 0.99% 101
2 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 103 76 76.77% 17 17.17% 5 5.05% 1 1.01% 99
3 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 100 72 77.42% 9 9.68% 9 9.68% 3 3.23% 93
4 โรงเรียนภูเขียว 83 67 84.81% 6 7.59% 4 5.06% 2 2.53% 79
5 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 86 64 78.05% 11 13.41% 3 3.66% 4 4.88% 82
6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 82 50 66.67% 14 18.67% 9 12% 2 2.67% 75
7 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 76 49 73.13% 14 20.9% 1 1.49% 3 4.48% 67
8 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 82 49 66.22% 12 16.22% 10 13.51% 3 4.05% 74
9 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 69 43 68.25% 15 23.81% 3 4.76% 2 3.17% 63
10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 70 43 67.19% 10 15.63% 10 15.63% 1 1.56% 64
11 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 53 39 79.59% 4 8.16% 4 8.16% 2 4.08% 49
12 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 65 37 57.81% 13 20.31% 11 17.19% 3 4.69% 64
13 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 62 37 62.71% 10 16.95% 9 15.25% 3 5.08% 59
14 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 76 35 53.85% 20 30.77% 7 10.77% 3 4.62% 65
15 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 56 34 66.67% 7 13.73% 6 11.76% 4 7.84% 51
16 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 53 32 61.54% 9 17.31% 8 15.38% 3 5.77% 52
17 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 49 31 64.58% 6 12.5% 9 18.75% 2 4.17% 48
18 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 48 28 63.64% 7 15.91% 6 13.64% 3 6.82% 44
19 โรงเรียนคอนสวรรค์ 62 27 52.94% 14 27.45% 6 11.76% 4 7.84% 51
20 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 56 27 54% 12 24% 8 16% 3 6% 50
21 โรงเรียนสามหมอวิทยา 50 26 56.52% 5 10.87% 10 21.74% 5 10.87% 46
22 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 47 25 56.82% 12 27.27% 5 11.36% 2 4.55% 44
23 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 52 25 55.56% 11 24.44% 5 11.11% 4 8.89% 45
24 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 43 22 52.38% 11 26.19% 6 14.29% 3 7.14% 42
25 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 52 21 44.68% 16 34.04% 3 6.38% 7 14.89% 47
26 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 48 20 54.05% 11 29.73% 3 8.11% 3 8.11% 37
27 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 33 18 60% 3 10% 4 13.33% 5 16.67% 30
28 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 39 17 45.95% 7 18.92% 10 27.03% 3 8.11% 37
29 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 31 17 62.96% 2 7.41% 5 18.52% 3 11.11% 27
30 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 35 15 45.45% 15 45.45% 1 3.03% 2 6.06% 33
31 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 38 15 44.12% 14 41.18% 4 11.76% 1 2.94% 34
32 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 33 15 45.45% 11 33.33% 4 12.12% 3 9.09% 33
33 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 27 14 56% 8 32% 2 8% 1 4% 25
34 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 28 13 52% 9 36% 1 4% 2 8% 25
35 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 29 12 50% 5 20.83% 4 16.67% 3 12.5% 24
36 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 27 11 42.31% 9 34.62% 4 15.38% 2 7.69% 26
37 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 28 11 50% 7 31.82% 3 13.64% 1 4.55% 22
38 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 19 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
39 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 34 10 35.71% 14 50% 3 10.71% 1 3.57% 28
40 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 15 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
41 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 20 7 38.89% 7 38.89% 2 11.11% 2 11.11% 18
43 โรงเรียนปัญจดี 18 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
44 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 11 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
45 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 15 2 16.67% 6 50% 3 25% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านหนองข่า 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
47 โรงเรียนชีลองวิทยา 12 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
48 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
49 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางอิสรีย์ บานแย้ม 061-6462469Sillapa.netกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]