หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 117 361 196
2 003 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 70 208 114
3 005 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 75 186 118
4 006 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 33 53 44
5 007 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 42 92 64
6 009 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 111 315 186
7 010 โรงเรียนพุทไธสง 101 342 169
8 011 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 20 43 28
9 013 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 49 129 70
10 014 โรงเรียนสตึก 100 283 169
11 015 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 22 39 32
12 016 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 48 109 72
13 018 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 58 119 83
14 012 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 63 152 102
15 004 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 76 183 99
16 017 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 21 46 31
รวม 1006 2660 1577
4237

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]