หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 117 86 81.13% 15 14.15% 4 3.77% 1 0.94% 106
2 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 111 86 81.9% 13 12.38% 5 4.76% 1 0.95% 105
3 โรงเรียนพุทไธสง 101 66 77.65% 16 18.82% 2 2.35% 1 1.18% 85
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 75 66 88% 7 9.33% 2 2.67% 0 0% 75
5 โรงเรียนสตึก 100 65 72.22% 21 23.33% 2 2.22% 2 2.22% 90
6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 70 47 68.12% 10 14.49% 8 11.59% 4 5.8% 69
7 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 63 33 61.11% 10 18.52% 9 16.67% 2 3.7% 54
8 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 76 31 60.78% 10 19.61% 9 17.65% 1 1.96% 51
9 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 58 28 51.85% 16 29.63% 10 18.52% 0 0% 54
10 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 42 26 63.41% 11 26.83% 3 7.32% 1 2.44% 41
11 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 48 25 67.57% 7 18.92% 4 10.81% 1 2.7% 37
12 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 22 15 71.43% 4 19.05% 2 9.52% 0 0% 21
13 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 49 13 44.83% 9 31.03% 5 17.24% 2 6.9% 29
14 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 33 9 40.91% 5 22.73% 5 22.73% 3 13.64% 22
15 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 21 8 53.33% 2 13.33% 5 33.33% 0 0% 15
16 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 20 5 27.78% 6 33.33% 4 22.22% 3 16.67% 18
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]