หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสตึก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 8 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 8 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก อาคาร 5 ห้อง ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 5 ห้อง ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 8 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 8 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 4 ห้อง เวที ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 4 ห้อง เวที ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 517 8 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 8 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตึก อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 8 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 8 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตึก อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 548 8 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]