เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 ต.ค. 2559
8 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  แจ้งเพื่อทราบ
1. ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนมารายงานตัวในวันแข่งขัน..
2.  ให้รายงานตัว ณ จุดที่ทำการแข่งขัน
 
  แจ้งเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม
    1.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3
    2.  ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ม.1-3 และ ม.4-6
    3. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3
    4. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น และ ม.ปลาย
    5. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6
    6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 และ ม.4-6
    7. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 และ ม.4-6
        การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3 และ ม.4-6
    8. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
   9. ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น และ ม.ปลาย
   10. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
   11. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ม.1-3
   12. ภาษาไทย
 
 
กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ุ66
ระดับเขตพื้นที่ (สพม.32 กลุ่ม 4)
ในวันที่  7 ตุลาคม  2559
  1. สนามแข่งขันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  ประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาต่างประเทศ  
  2. สนามแข่งขันโรงเรียนสตึก   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  , สุขศึกษาและพลศึกษา , คอมพิวเตอร์ , การงานอาชีพและเทคโนโลยี , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ม.ต้น , ดนตรีไทย , ร้องเพลงสตริง-ลูกทุ่ง ม.ต้น , นาฏศิลป์ , วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก , ศิลปะวัฒนธรรมอิสาณ และ กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม)
ในวันที่  8 ตุลาคม  2559  
  1. สนามแข่งขันโรงเรียนสตึก  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , หุ่นยนต์  , โครงงานคอมพิวเตอร์ , ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ม.ปลาย , ร้องเพลงสตริงม.ปลาย , ประสานเสียง ม.ต้น-ม.ปลาย ,วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ข )
 
   
  ทดสอบระบบประเมินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่ม 4 จังหวัดบุรีรัมย์  
 
สถานที่แข่งขัน/จุดแข่งขัน/จำนวนรายการแข่งขัน
สนาม1- โรงเรียนสตึก จุดแข่งขัน หมายเหตุ
(1) ภาษาไทย อาคาร 5 12 รายการ
(2) สุขศึกษาและพลศึกษา อาคาร 4 4 รายการ
    { 645} ใต้อาคาร 4 1 รายการ
    { 646-647} อาคาร  6 ชั้น 3 2 รายการ
(3) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
    {300,301,303,304,641,307,308
,309,310,661}
อาคาร 5 10 รายการ
    {305-306} อาคาร 4 2 รายการ
(4) ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ใต้อาคาร 6 12 รายการ
(5) ศิลปะ-ดนตรี    
    {117,065,067,071,072,087,094,
099,109,110,124,128}
อาคาร 4 12 รายการ
    {643,644,135,136,649,258} โรงอาหาร  6 รายการ
    {138,139,140,141,156,157,
158,159}
อาคาร 2 8 รายการ
    {611-614,160,161,270,271} อาคาร 6  8 รายการ
(6) ศิลปะ-นาฎศิลป์    
    {260-268} หอประชุมใหญ่ 9 รายการ
(7) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
    {191} สนามฟุตบอล 1 รายการ
    {192} สนามบาสเก็ตบอล 1 รายการ
    {199,202,203,206,207,625,626} อาคาร 3  7 รายการ
(8) คอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 14 รายการ
(9) หุ่นยนต์    
  หอประชุมใหญ่ 4 รายการ
  ห้องโสต 1 4 รายการ
(10) การงานอาชีพ    
    {056} ใต้อาคาร  5 1 รายการ
    {100} โรงรถหลังอาคาร 1 1 รายการ
สนาม2- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรรัมย์ จุดแข่งขัน หมายเหตุ
(1) คณิตศาสตร์    
    {282-283,288-289} อาคาร 2 4 รายการ
    {677-678} หอพักอุษาวดี  2 รายการ
    {679-680} หอพักศรีกานดา  2 รายการ
    {286-287} อาคาร 1  2 รายการ
(2) วิทยาศาสตร์    
    {290-291} อาคาร 2  2 รายการ
    {292-293} หอพักแก้วกัญญา  2 รายการ
    {294,299} หอพักพรเทวัญ  2 รายการ
    {295,298} หอพักศิลป์นาคร  2 รายการ
    {296} หอพักขวัญนารา  1 รายการ
    {297} อาคาร 1  1 รายการ
    {662-663} หอประชุม 2 รายการ
(3) ภาษาต่างประเทศ    
    {323-324,329,601,632,633,
665,666,669,670,673,674}
อาคาร 2  12 รายการ

ข้อมูลจาก มติที่ประชุม 20 กันยายน 2559
 
 

ตรวจสอบ รายชื่อ แก้ไข/ยืนยัน ข้อมูลการลงทะเบียน

วันที่ 22-30 ก.ย.2559; 24.00 น.

 
 
  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 8 กันยายน 2559 ประชุมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ (กลุ่มจังหวัด)
9 กันยายน 2559 ประชุม ผอ. รองฯ และผู้ดูแลระบบ(Admin) ในสหวิทยาเขตสตึก
13 กันยายน 2559 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขต (กลุ่ม 4)
  โรงเรียนมัธยมในเขตอำเภอสตึก+แคนดง+พุทไธสง+คูเมือง+นาโพธิ+บ้านใหม่ไชยพจน์ +เอกชน
  เวลา 13.00 น. ณ โสตทัศนศึกษา ร.ร.สตึก
14 กันยายน 2559 ประชุม ผอ.สหวิทยาเขตสตึก และ ผอ.สหวิทยาเขตพุทไธสง 
ณ ห้องเครือข่ายไร้พรมแดน ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม
9-21 กันยายน 2559 โรงเรียนลงทะเบียนการแข่งขัน (ระดับเขตพื้นที่ กลุ่ม 4)
14-21 กันยายน 2559 เปิดระบบการสมัครกรรมการตัดสิน (ระดับเขตพื้นที่ กลุ่ม 4)
  (โดย...ผู้บันทึกข้อมูลระดับโรงเรียน)
22-30 กันยายน 2559 ตรวจสอบ รายชื่อ แก้ไข/ยืนยัน ข้อมูลการลงทะเบียน
1  ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อครู/นักเรียน ผู้เข้าแข่งขัน
  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/บัตรกรรมการตัดสิน
 7-8 ตุลาคม 2559 การจัดการแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน 2 แห่ง
  (โรงเรียนสตึก/โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์)
หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 1 วัน  ประกาศผลการประกวด/แข่งขัน และพิมพ์เกียรติบัตร
 1 พฤศจิกายน 2559 โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่สู่ระดับภาค
(แข่งขัน ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ)
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

  ผู้ประสานงานกลางเว็บไซต์
    การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่(สพม.32)

        นายทัศวิน โขรัมย์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
                                       โทรศัพท์  0856321400

 ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่ม 4 : อำเภอสตึก-พุทไธสง)
       นางรุ่งจิต  สุวรรณธาดา     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก
                                           โทรศัพท์  081-0703521

    ระดับศูนย์การแข่งขัน (กลุ่ม 4)
    โรงเรียนสตึก                           นางอารดา  พลอาษา
                                                 ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสตึก
                                                 โทรศัพท์ 081-999-2446

    โรงเรียนสตึก                           นายชาญ  เริ่มรักรัมย์
                                                 ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสตึก
                                                 โทรศัพท์ 086-6534053
    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์    นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
                                                          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                          โทรศัพท์ 081-2652-501
    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 บุรีรัมย์    นางสาวชัชฎาภรณ์  ประจันพล  
                                                          ตำแหน่ง ครู

                                                          โทรศัพท์  091-0198322
 
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 1,006
จำนวนนักเรียน 2,660
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,577
จำนวนกรรมการ 747
ครู+นักเรียน 4,237
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,984
ประกาศผลแล้ว 177/214 (82.71%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 13
สัปดาห์นี้ 71
สัปดาห์ที่แล้ว 65
เดือนนี้ 307
เดือนที่แล้ว 564
ปีนี้ 5,602
ทั้งหมด 94,189