ปฏิทินการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559
 smiley 12 กันยายน 2559 เชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และ Admin โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 เดิม
 smiley  12 - 21 กันยายน 2559 เปิดลงทะเบียน นักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่
 smiley  22 - 26 กันยายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข ยืนยัน ข้อมูลการลงทะเบียน
 smiley  
26 กันยายน 2559 ปิดระบบ
 smiley  27 กันยายน 2559 ประกาศรายชื่อ ครู นักเรียน
 
smiley  27 กันยายน 2559 พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
 smiley  28 กันยายน 2559 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 เดิม
 smiley  11 - 12 ตุลาคม 2559 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 smiley  4 ตุลาคม 2559 
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3
 
วันศุกร์ ที่ 09 กันยายน 2559 เวลา 14:13 น.