หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางพรพรรณ อาภรณ์พงษ์ ครูโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการกลาง
2 นางขวัญหล้า เหล่าจินดา ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการกลาง
3 นางเสาวริญญ์ นาหนองขาม ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการกลาง
4 นางสาวรัชดาพร พลรักษา ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการกลาง
5 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเกษม เจ้าหน้าที่วิชาการ กรรมการกลาง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]