หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 060 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 32 68 54
2 055 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 39 94 56
3 044 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) 13 25 17
4 041 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 28 59 40
5 036 โรงเรียนนางรอง 111 285 157
6 037 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 57 137 84
7 010 โรงเรียนปะคำพิทยาคม 25 58 34
8 042 โรงเรียนพนมรุ้ง 24 57 29
9 012 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 41 107 69
10 043 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 42 90 50
11 053 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 49 147 72
12 017 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 43 88 60
13 051 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 109 323 182
14 020 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 34 57 47
15 021 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 35 51 45
16 039 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 43 84 59
17 033 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 96 204 128
18 035 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 65 130 95
19 048 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 46 110 73
20 015 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 59 106 84
21 040 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 38 94 55
22 032 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 59 144 97
23 059 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 49 129 72
24 008 โรงเรียนนิภาศิริ 41 69 54
25 013 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 33 64 47
26 014 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 7 16 12
27 027 โรงเรียนอนุบาลภรภัทร 7 11 10
รวม 1225 2807 1782
4589

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]