หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนางรอง 111 100 91.74% 6 5.5% 3 2.75% 0 0% 109
2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 109 74 71.15% 23 22.12% 4 3.85% 3 2.88% 104
3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 96 63 75% 14 16.67% 4 4.76% 3 3.57% 84
4 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 57 36 70.59% 6 11.76% 5 9.8% 4 7.84% 51
5 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 59 33 61.11% 10 18.52% 5 9.26% 6 11.11% 54
6 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 65 28 48.28% 17 29.31% 8 13.79% 5 8.62% 58
7 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 59 28 56% 8 16% 7 14% 7 14% 50
8 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 46 25 55.56% 10 22.22% 5 11.11% 5 11.11% 45
9 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 41 24 61.54% 6 15.38% 5 12.82% 4 10.26% 39
10 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 43 23 54.76% 10 23.81% 2 4.76% 7 16.67% 42
11 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 38 23 62.16% 6 16.22% 2 5.41% 6 16.22% 37
12 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 49 22 56.41% 2 5.13% 7 17.95% 8 20.51% 39
13 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 39 21 63.64% 4 12.12% 4 12.12% 4 12.12% 33
14 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 49 19 48.72% 13 33.33% 3 7.69% 4 10.26% 39
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 42 17 48.57% 7 20% 4 11.43% 7 20% 35
16 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 33 17 56.67% 6 20% 6 20% 1 3.33% 30
17 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 35 16 61.54% 3 11.54% 5 19.23% 2 7.69% 26
18 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 43 13 37.14% 12 34.29% 5 14.29% 5 14.29% 35
19 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 34 12 37.5% 11 34.38% 5 15.63% 4 12.5% 32
20 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 32 9 36% 6 24% 6 24% 4 16% 25
21 โรงเรียนพนมรุ้ง 24 8 36.36% 5 22.73% 6 27.27% 3 13.64% 22
22 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 28 7 28% 7 28% 3 12% 8 32% 25
23 โรงเรียนนิภาศิริ 41 4 23.53% 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 17
24 โรงเรียนปะคำพิทยาคม 25 3 16.67% 6 33.33% 1 5.56% 8 44.44% 18
25 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) 13 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 5 38.46% 13
26 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 7 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
27 โรงเรียนอนุบาลภรภัทร 7 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]