หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.45 น. และจับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา 08.45-09.00 น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 11 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 12.00-12.45 น.และจับฉลากลำดับการแข่งขันเวลา 12.45 - 13.00 น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]