หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเกษม   0828669834
2 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเกษม   0828669834
3 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโจด ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเกษม   0828669834
4 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 122 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ นางพรพรรณ อาภรณ์พงษ์ 14.6860887,102.5366135 0812022399
5 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 103/1 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ นางขวัญหล้า เหล่าจินดา 14.6926109,102.522383 0933195019
6 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เลขที่ 183 หมู่ 1, ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเกษม   0828669834

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]