สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประโคนชัยพิทยาคม 58 22 10 90 89 7 0 0 96
2 กระสังพิทยาคม 30 32 16 78 80 16 0 0 96
3 ห้วยราชพิทยาคม 24 15 11 50 49 16 4 3 69
4 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 21 14 10 45 55 13 3 1 71
5 บ้านกรวดวิทยาคาร 15 13 16 44 43 8 4 2 55
6 โนนเจริญพิทยาคม 6 3 3 12 17 2 5 0 24
7 แสลงโทนพิทยาคม 5 3 4 12 11 2 0 0 13
8 ไพศาลพิทยาคม 4 3 8 15 27 9 9 2 45
9 พลับพลาชัยพิทยาคม 3 6 6 15 25 11 6 2 42
10 สูงเนินพิทยาคม 2 6 4 12 20 3 9 0 32
11 บ้านบุวิทยาสรรค์ 2 4 2 8 21 5 8 1 34
12 ชุมแสงพิทยาคม 2 2 4 8 11 5 6 0 22
13 ลำดวนพิทยาคม 2 0 5 7 20 4 8 1 32
14 อนุบาลศรทิพย์ 1 2 0 3 6 3 1 0 10
15 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 0 7 5 12 13 4 3 0 20
รวม 175 132 104 411 487 108 66 12 661