สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประโคนชัยพิทยาคม 88 7 0 0 95
2 กระสังพิทยาคม 78 16 0 0 94
3 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 55 13 3 1 71
4 ห้วยราชพิทยาคม 46 16 4 3 66
5 บ้านกรวดวิทยาคาร 42 8 4 2 54
6 พลับพลาชัยพิทยาคม 25 11 6 2 42
7 ไพศาลพิทยาคม 25 9 9 2 43
8 บ้านบุวิทยาสรรค์ 21 5 8 1 34
9 ลำดวนพิทยาคม 20 4 8 1 32
10 สูงเนินพิทยาคม 20 3 9 0 32
11 โนนเจริญพิทยาคม 17 2 5 0 24
12 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 13 4 3 0 20
13 ชุมแสงพิทยาคม 11 5 6 0 22
14 แสลงโทนพิทยาคม 11 2 0 0 13
15 อนุบาลศรทิพย์ 6 3 1 0 10
รวม 478 108 66 12 664