หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 018 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 96 315 166
2 030 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 22 35 28
3 017 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 57 241 110
4 020 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 35 87 55
5 024 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 96 285 160
6 023 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 44 122 71
7 021 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 33 58 45
8 031 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 32 76 46
9 029 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 72 203 114
10 022 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 72 241 122
11 028 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 13 24 16
12 019 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 24 71 41
13 027 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 47 96 67
14 025 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 20 33 26
15 026 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 10 19 16
รวม 673 1906 1083
2989

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]