หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 96 89 92.71% 7 7.29% 0 0% 0 0% 96
2 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 96 80 83.33% 16 16.67% 0 0% 0 0% 96
3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 72 55 76.39% 13 18.06% 3 4.17% 1 1.39% 72
4 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 72 49 68.06% 16 22.22% 4 5.56% 3 4.17% 72
5 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 57 43 75.44% 8 14.04% 4 7.02% 2 3.51% 57
6 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 47 27 57.45% 9 19.15% 9 19.15% 2 4.26% 47
7 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 44 25 56.82% 11 25% 6 13.64% 2 4.55% 44
8 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 35 21 60% 5 14.29% 8 22.86% 1 2.86% 35
9 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 33 20 60.61% 4 12.12% 8 24.24% 1 3.03% 33
10 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 32 20 62.5% 3 9.38% 9 28.13% 0 0% 32
11 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 24 17 70.83% 2 8.33% 5 20.83% 0 0% 24
12 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 20 13 65% 4 20% 3 15% 0 0% 20
13 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 22 11 50% 5 22.73% 6 27.27% 0 0% 22
14 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
15 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]