หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงรียนประโคนชัยพิทยาคม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 233 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 233 11 ต.ค. 2559 10.30-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 221 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 222 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้องประชุมพีรพันธุ์ 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้องประชุมพีรพันธุ์ 11 ต.ค. 2559 10.30-12.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ศาลาอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 224 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 225 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 235 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 236 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 231 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]