ติดตามบรรยาการศและกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (กลุ่ม 1) ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559
Link ภาพเหตุการณ์ https://www.facebook.com/academic.brp/
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 17:46 น.