หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 36 108 50
2 002 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 45 119 70
3 003 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 20 38 30
4 004 โรงเรียนชำนิพิทยาคม 19 28 24
5 005 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 27 63 40
6 006 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 11 16 10
7 009 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 62 149 100
8 010 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 74 194 120
9 012 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 120 336 193
10 013 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 84 189 125
11 014 โรงเรียนภัทรบพิตร 77 185 114
12 018 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 56 142 88
13 019 โรงเรียนลำปลายมาศ 68 161 108
14 022 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 46 97 69
15 023 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 41 82 61
16 024 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 21 47 35
17 017 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 28 52 38
18 011 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 23 36 30
19 015 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 48 112 80
20 016 โรงเรียนมีชัยพัฒนา 22 40 32
21 020 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 0 0 0
22 021 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 8 17 13
23 025 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 0 0 0
24 007 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 36 65 50
25 008 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 32 58 44
รวม 1004 2334 1524
3858

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]