หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 120 107 92.24% 6 5.17% 3 2.59% 0 0% 116
2 โรงเรียนลำปลายมาศ 68 49 74.24% 11 16.67% 4 6.06% 2 3.03% 66
3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 84 46 56.79% 17 20.99% 9 11.11% 9 11.11% 81
4 โรงเรียนภัทรบพิตร 77 40 62.5% 15 23.44% 5 7.81% 4 6.25% 64
5 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 74 36 50.7% 24 33.8% 8 11.27% 3 4.23% 71
6 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 62 36 62.07% 10 17.24% 6 10.34% 6 10.34% 58
7 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 56 34 69.39% 8 16.33% 4 8.16% 3 6.12% 49
8 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 48 24 52.17% 8 17.39% 4 8.7% 10 21.74% 46
9 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 41 21 60% 9 25.71% 1 2.86% 4 11.43% 35
10 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 36 21 60% 7 20% 3 8.57% 4 11.43% 35
11 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 28 21 84% 3 12% 0 0% 1 4% 25
12 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 36 20 58.82% 6 17.65% 3 8.82% 5 14.71% 34
13 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 46 17 47.22% 9 25% 6 16.67% 4 11.11% 36
14 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 32 15 51.72% 6 20.69% 6 20.69% 2 6.9% 29
15 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 21 14 73.68% 2 10.53% 1 5.26% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 45 11 30.56% 16 44.44% 3 8.33% 6 16.67% 36
17 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 27 11 40.74% 9 33.33% 5 18.52% 2 7.41% 27
18 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 20 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
19 โรงเรียนมีชัยพัฒนา 22 7 41.18% 3 17.65% 6 35.29% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 23 6 33.33% 6 33.33% 3 16.67% 3 16.67% 18
21 โรงเรียนชำนิพิทยาคม 19 5 31.25% 3 18.75% 5 31.25% 3 18.75% 16
22 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
23 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]