หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม/โรงเรียนภัทรบพิตร/โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูวิศิษฐ์ เทพทอง
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูวิศิษฐ์ เทพทอง
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โดม 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูวิศิษฐ์ เทพทอง
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โดม 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูวิศิษฐ์ เทพทอง
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ห้อง ห้องสมุด 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูวิศิษฐ์ เทพทอง
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ห้อง ห้องแนะแนว 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูวิศิษฐ์ เทพทอง
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม หอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูวิศิษฐ์ เทพทอง
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูวิศิษฐ์ เทพทอง
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูวิศิษฐ์ เทพทอง
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูวิศิษฐ์ เทพทอง
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องจริยศึกษา (131) 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูวิศิษฐ์ เทพทอง
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา (138) 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูวิศิษฐ์ เทพทอง
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูวิศิษฐ์ เทพทอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]