หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม/โรงเรียนภัทรบพิตร/โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 1025 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูอมฤทธิ์ บุพโต
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 1023 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูอมฤทธิ์ บุพโต
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูอมฤทธิ์ บุพโต
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูอมฤทธิ์ บุพโต
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูอมฤทธิ์ บุพโต
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูอมฤทธิ์ บุพโต
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูธนกร เนียมไธสง/ครูบุญเยี่ยม โพธิ์เงิน
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูธนกร เนียมไธสง/ครูบุญเยี่ยม โพธิ์เงิน
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 1021 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูอมฤทธิ์ บุพโต
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 1022 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูอมฤทธิ์ บุพโต


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]