หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม/โรงเรียนภัทรบพิตร/โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2559

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุมรติภัทร 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูป.ทศพล จันทนะสาโร/ครูเพียร สมอาษา
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุมรติภัทร 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูป.ทศพล จันทนะสาโร/ครูเพียร สมอาษา
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุมรติภัทร 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูป.ทศพล จันทนะสาโร/ครูเพียร สมอาษา
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุมรติภัทร 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูป.ทศพล จันทนะสาโร/ครูเพียร สมอาษา
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุมรติภัทร 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูป.ทศพล จันทนะสาโร/ครูเพียร สมอาษา
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุมรติภัทร 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูป.ทศพล จันทนะสาโร/ครูเพียร สมอาษา
7 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุมรติภัทร 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูป.ทศพล จันทนะสาโร/ครูเพียร สมอาษา
8 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุมรติภัทร 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูป.ทศพล จันทนะสาโร/ครูเพียร สมอาษา


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]