เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ต.ค. 2559
6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  เรียนเชิญ คณะกรรมการอำนวยการ ตามคำสั่ง สพม.32 ที่ 1447/2559 ทุกท่าน
             ประชุมรับรองผลการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 กลุ่มที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมเครือข่ายไร้พรมแดน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 
คำสั่ง สพม.32 ที่ 1447/2559
 
  สถานที่การประกวดและแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
   
 
สถานที่แข่งขัน/จุดแข่งขัน/จำนวนรายการแข่งขัน
สนาม1- บุรีรัมย์พิทยาคม จุดแข่งขัน หมายเหตุ
(1) ภาษาไทย อาคาร 3 12 รายการ
(2) คณิตศาสตร์    
    {282,283,288,289} อาคาร 10 FL.2 4 รายการ
    {677-680} อาคาร 5 [523-526] 4 รายการ
(3) วิทยาศาสตร์ อาคาร 4 4 รายการ
(6) ศิลปะ-ทัศนศิลป์ อาคาร 6 13 รายการ
(7) ศิลปะ-ดนตรี    
    {643,644,135,136} โดมอเนกประสงค์ 4 รายการ
    {138-141} เวที 3 ข้างสนามฟุตบอล 4 รายการ
    {156-159} เวที 4 ข้างสนามฟุตบอล 4 รายการ
    {611-614} เวที 2 ข้างสนามฟุตบอล 4 รายการ
    {160,161,270,271} เวที 1 ข้างสนามฟุตบอล 4 รายการ
(8) ศิลปะ-นาฎศิลป์ หอประชุมทิวสน 10 รายการ
(9) ภาษาต่างประเทศ อาคาร 2 20 รายการ
(10) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
    {191-192} สนามฟุตบอล 2 รายการ
    {199} อาคาร 1 FL.1 1 รายการ
    {202-203} อาคาร 1 FL.2 2 รายการ
    {206,207,625,626} อาคาร 1 FL.3 4 รายการ
(11) คอมพิวเตอร์ อาคาร 10 FL.4 14 รายการ
(14) เรียนร่วม-ภาษาไทย อาคาร 5 FL.3 7 รายการ
(15) เรียนร่วม-ศิลปะ อาคาร 7 15 รายการ
(16) เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาคาร 5 FL.3 (538) 3 รายการ
(17) ศิลปวัฒนธรรมอิสาณ โดมอเนกประสงค์ 9 รายการ
สนาม 2 - ภัทรบพิตร จุดแข่งขัน หมายเหตุ
(2) คณิตศาสตร์ {286-287} อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 รายการ
(3) วิทยาศาสตร์ {292-295,298-299} อาคาร 1 FL.2-3 6 รายการ
(12) หุ่นยนต์ หอประชุมรติภัทร 8 รายการ
(13) การงานอาชีพ ลานการเวก/ศาลาริมน้ำ 18 รายการ
สนาม 3 - บัวหลวงวิทยาคม จุดแข่งขัน หมายเหตุ
(3) วิทยาศาสตร์ {662-664} หอประชุม 3 รายการ
(4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
    {300-301} อาคาร 2 (221,231) 2 รายการ
    {302-303} โดม 2 รายการ
    {304} ห้องสมุด 1 รายการ
    {641} ห้องแนะแนว 1 รายการ
    {305} หอประชุม 1 รายการ
    {306} อาคาร 2 FL.1 1 รายการ
    {307-308} อาคาร 3 (315,317) 2 รายการ
    {309} อาคาร 1 ห้องจริยธรรม (131) 1 รายการ
    {310} อาคาร 1 ห้องโสตฯ (138) 1 รายการ
    {661} อาคาร 3 FL.3 (337) 1 รายการ
(5) สุขศึกษาและพลศึกษา    
    {645} โดม 1 รายการ
    {646-647} อาคาร 2 (221,223) 2 รายการ
ข้อมูลจาก มติที่ประชุม 13 กันยายน 2559
 
  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 8 กันยายน 2559 ประชุมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ (กลุ่มจังหวัด)
13 กันยายน 2559 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขต (กลุ่ม 1)
  โรงเรียนมัธยมในเขตอำเภอเมือง+ลำปลายมาศ+เอกชน
  เวลา 09.00 น. ณ ห้องเครือข่าย ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม
9-21 กันยายน 2559 โรงเรียนลงทะเบียนการแข่งขัน (ระดับเขตพื้นที่ กลุ่ม 1)
  เปิดระบบการสมัครกรรมการตัดสิน (ระดับเขตพื้นที่ กลุ่ม 1)
  (โดย...ผู้บันทึกข้อมูลระดับโรงเรียน)
22-30 กันยายน 2559 ตรวจสอบ รายชื่อ แก้ไข/ยืนยัน ข้อมูลการลงทะเบียน
1  ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อครู/นักเรียน ผู้เข้าแข่งขัน
  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/บัตรกรรมการตัดสิน
 5-7  ตุลาคม 2559 การจัดการแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน 3 แห่ง
  (บุรีรัมย์พิทยาคม/ภัทรบพิตร/บัวหลวงวิทยาคม)
หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 1 วัน  ประกาศผลการประกวด/แข่งขัน และพิมพ์เกียรติบัตร
 1 พฤศจิกายน 2559 โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่สู่ระดับภาค
(แข่งขัน ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ)
     
                                                        
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ติดตามบรรยาการศและกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (กลุ่ม 1) ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559
Link ภาพเหตุการณ์ https://www.facebook.com/academic.brp/
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 17:46 น.
 

  ผู้ประสานงานข้อมูลการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (กลุ่ม 1)
ระดับเขตพื้นที่ (สพม.32)
นายทัศวิน โขรัมย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.32
  โทรศัพท์  085-632-1400                                     
ระดับกลุ่มจังหวัด  (กลุ่ม 1 : เขตอำเภอเมือง-อำเภอลำปลายมาศ)
นางจารุชา  รัชตสุภัค ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ
  โทรศัพท์ 081-966-1489
 ระดับศูนย์การแข่งขัน (กลุ่ม 1)                                
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายภาณุวัชร  ปุรณะศิริ
  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
  โทรศัพท์ 081-976-9101
รงเรียนภัทรบพิตร นายคมกฤช  นามบุดดี
  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
  โทรศัพท์ 087-440-4099
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นางนิภา  เลิศศรีชูเชิด
  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
  โทรศัพท์ 089-626-1426
                    
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 25
จำนวนทีม 1,004
จำนวนนักเรียน 2,334
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,524
จำนวนกรรมการ 503
ครู+นักเรียน 3,858
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,361
ประกาศผลแล้ว 186/186 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 61
สัปดาห์ที่แล้ว 89
เดือนนี้ 338
เดือนที่แล้ว 634
ปีนี้ 4,458
ทั้งหมด 115,137