สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บึงกาฬ 30 25 11 66 82 6 4 0 92
2 พรเจริญวิทยา 21 11 12 44 70 14 3 0 87
3 โซ่พิสัยพิทยาคม 21 11 9 41 66 10 3 0 79
4 บึงโขงหลงวิทยาคม 15 12 5 32 52 10 8 2 70
5 ปากคาดพิทยาคม 14 12 6 32 64 11 1 0 76
6 ศรีวิไลวิทยา 13 14 13 40 71 7 3 2 81
7 เซกา 8 14 10 32 53 4 3 2 60
8 หนองหิ้งพิทยา 8 4 2 14 46 11 5 3 62
9 อนุบาลเลิศปัญญา 7 4 4 15 25 9 1 2 35
10 นาสวรรค์พิทยาคม 4 4 6 14 36 10 3 3 49
11 โพนทองประชาสรรค์ 4 3 3 10 18 9 2 3 29
12 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 1 2 7 27 10 1 3 38
13 สมสนุกพิทยาคม 3 3 0 6 22 5 2 2 29
14 บุ่งคล้านคร 2 3 8 13 46 14 2 2 62
15 บ้านหนองแก่งทราย 2 3 2 7 21 6 3 2 30
16 โนนคำพิทยาคม 2 2 1 5 17 4 2 1 23
17 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 2 1 0 3 16 5 0 1 21
18 หนองหัวช้างวิทยา 1 7 9 17 33 3 2 3 38
19 หนองเข็งวิทยาคม 1 1 1 3 19 15 5 4 39
20 ภูทอกวิทยา 1 1 1 3 15 6 4 1 25
21 ท่าดอกคำวิทยาคม 1 1 0 2 21 11 5 1 37
22 ศรีชมภูวิทยา 1 0 6 7 33 8 3 1 44
23 ศรีสำราญวิทยาคม 1 0 3 4 20 4 1 3 25
24 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1 0 3 4 20 0 1 1 21
25 เจ็ดสีวิทยาคาร 0 4 4 8 33 16 7 2 56
26 ประชานิมิตพิทยานุกูล 0 4 4 8 19 2 4 2 25
27 โสกก่ามวิทยา 0 1 1 2 15 4 2 4 21
รวม 167 146 126 439 960 214 80 50 1,254