สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บึงกาฬ 32 25 11 68 84 6 4 0 94
2 พรเจริญวิทยา 23 12 12 47 73 14 3 0 90
3 โซ่พิสัยพิทยาคม 21 11 9 41 66 10 3 0 79
4 ปากคาดพิทยาคม 17 12 6 35 67 11 1 0 79
5 บึงโขงหลงวิทยาคม 15 12 6 33 53 10 8 2 71
6 ศรีวิไลวิทยา 14 16 14 44 75 7 3 2 85
7 หนองหิ้งพิทยา 12 4 4 20 52 11 5 3 68
8 เซกา 8 14 10 32 53 4 3 2 60
9 อนุบาลเลิศปัญญา 7 4 4 15 25 9 1 2 35
10 โพนทองประชาสรรค์ 5 4 3 12 20 9 2 3 31
11 นาสวรรค์พิทยาคม 4 6 6 16 38 10 3 3 51
12 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 1 2 7 27 10 1 3 38
13 หนองหัวช้างวิทยา 3 8 9 20 36 3 2 3 41
14 สมสนุกพิทยาคม 3 3 0 6 22 5 2 2 29
15 บุ่งคล้านคร 2 3 8 13 46 14 2 2 62
16 บ้านหนองแก่งทราย 2 3 2 7 21 6 3 2 30
17 โนนคำพิทยาคม 2 2 1 5 17 4 2 1 23
18 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 2 2 0 4 17 5 0 1 22
19 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 2 0 3 5 21 0 1 1 22
20 หนองเข็งวิทยาคม 1 1 1 3 19 15 5 4 39
21 ภูทอกวิทยา 1 1 1 3 15 6 4 1 25
22 ท่าดอกคำวิทยาคม 1 1 0 2 21 11 5 1 37
23 ศรีชมภูวิทยา 1 0 6 7 33 8 3 1 44
24 ศรีสำราญวิทยาคม 1 0 3 4 20 4 1 3 25
25 เจ็ดสีวิทยาคาร 0 5 4 9 34 16 7 2 57
26 ประชานิมิตพิทยานุกูล 0 4 4 8 19 2 4 2 25
27 โสกก่ามวิทยา 0 1 1 2 15 4 2 4 21
รวม 183 155 130 468 989 214 80 50 1,283