สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บึงกาฬ 82 6 4 0 92
2 ศรีวิไลวิทยา 71 7 3 2 81
3 พรเจริญวิทยา 70 14 3 0 87
4 โซ่พิสัยพิทยาคม 66 10 3 0 79
5 ปากคาดพิทยาคม 64 11 1 0 76
6 เซกา 53 4 3 2 60
7 บึงโขงหลงวิทยาคม 52 10 8 2 70
8 บุ่งคล้านคร 46 14 2 2 62
9 หนองหิ้งพิทยา 46 11 5 3 62
10 นาสวรรค์พิทยาคม 36 10 3 3 49
11 เจ็ดสีวิทยาคาร 33 16 7 2 56
12 ศรีชมภูวิทยา 33 8 3 1 44
13 หนองหัวช้างวิทยา 33 3 2 3 38
14 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 27 10 1 3 38
15 อนุบาลเลิศปัญญา 25 9 1 2 35
16 สมสนุกพิทยาคม 22 5 2 2 29
17 ท่าดอกคำวิทยาคม 21 11 5 1 37
18 บ้านหนองแก่งทราย 21 6 3 2 30
19 ศรีสำราญวิทยาคม 20 4 1 3 25
20 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 20 0 1 1 21
21 หนองเข็งวิทยาคม 19 15 5 4 39
22 ประชานิมิตพิทยานุกูล 19 2 4 2 25
23 โพนทองประชาสรรค์ 18 9 2 3 29
24 โนนคำพิทยาคม 17 4 2 1 23
25 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 16 5 0 1 21
26 ภูทอกวิทยา 15 6 4 1 25
27 โสกก่ามวิทยา 15 4 2 4 21
รวม 960 214 80 50 1,304