สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บึงกาฬ 84 6 4 0 94
2 ศรีวิไลวิทยา 75 7 3 2 85
3 พรเจริญวิทยา 73 14 3 0 90
4 ปากคาดพิทยาคม 67 11 1 0 79
5 โซ่พิสัยพิทยาคม 66 10 3 0 79
6 บึงโขงหลงวิทยาคม 53 10 8 2 71
7 เซกา 53 4 3 2 60
8 หนองหิ้งพิทยา 52 11 5 3 68
9 บุ่งคล้านคร 46 14 2 2 62
10 นาสวรรค์พิทยาคม 38 10 3 3 51
11 หนองหัวช้างวิทยา 36 3 2 3 41
12 เจ็ดสีวิทยาคาร 34 16 7 2 57
13 ศรีชมภูวิทยา 33 8 3 1 44
14 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 27 10 1 3 38
15 อนุบาลเลิศปัญญา 25 9 1 2 35
16 สมสนุกพิทยาคม 22 5 2 2 29
17 ท่าดอกคำวิทยาคม 21 11 5 1 37
18 บ้านหนองแก่งทราย 21 6 3 2 30
19 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 21 0 1 1 22
20 โพนทองประชาสรรค์ 20 9 2 3 31
21 ศรีสำราญวิทยาคม 20 4 1 3 25
22 หนองเข็งวิทยาคม 19 15 5 4 39
23 ประชานิมิตพิทยานุกูล 19 2 4 2 25
24 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 17 5 0 1 22
25 โนนคำพิทยาคม 17 4 2 1 23
26 ภูทอกวิทยา 15 6 4 1 25
27 โสกก่ามวิทยา 15 4 2 4 21
รวม 989 214 80 50 1,333