หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 41 68 55
2 005 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 55 113 82
3 008 โรงเรียนบึงกาฬ 191 286 166
4 009 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 92 211 138
5 010 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 69 175 111
6 007 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 39 79 59
7 011 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 28 64 45
8 012 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 83 179 122
9 013 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 111 317 175
10 016 โรงเรียนภูทอกวิทยา 27 45 34
11 017 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 56 100 75
12 018 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 96 275 146
13 019 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 29 51 36
14 020 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 35 119 63
15 023 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 52 103 81
16 024 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 60 133 94
17 025 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 81 163 112
18 022 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 52 86 73
19 001 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 68 156 107
20 002 โรงเรียนเซกา 68 215 113
21 026 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 36 141 57
22 003 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 83 226 118
23 006 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 28 67 36
24 014 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 23 38 27
25 015 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 39 82 58
26 021 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 28 50 37
27 027 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 46 95 68
รวม 1616 3637 2288
5925

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]