หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบึงกาฬ 191 84 89.36% 6 6.38% 4 4.26% 0 0% 94
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 96 75 86.21% 7 8.05% 3 3.45% 2 2.3% 87
3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 111 73 81.11% 14 15.56% 3 3.33% 0 0% 90
4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 83 67 84.81% 11 13.92% 1 1.27% 0 0% 79
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 83 66 83.54% 10 12.66% 3 3.8% 0 0% 79
6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 92 53 72.6% 10 13.7% 8 10.96% 2 2.74% 73
7 โรงเรียนเซกา 68 53 85.48% 4 6.45% 3 4.84% 2 3.23% 62
8 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 81 52 73.24% 11 15.49% 5 7.04% 3 4.23% 71
9 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 69 46 71.88% 14 21.88% 2 3.13% 2 3.13% 64
10 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 55 38 70.37% 10 18.52% 3 5.56% 3 5.56% 54
11 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 60 36 81.82% 3 6.82% 2 4.55% 3 6.82% 44
12 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 68 34 57.63% 16 27.12% 7 11.86% 2 3.39% 59
13 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 56 33 73.33% 8 17.78% 3 6.67% 1 2.22% 45
14 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 52 27 65.85% 10 24.39% 1 2.44% 3 7.32% 41
15 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 46 25 67.57% 9 24.32% 1 2.7% 2 5.41% 37
16 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 35 22 70.97% 5 16.13% 2 6.45% 2 6.45% 31
17 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 41 21 55.26% 11 28.95% 5 13.16% 1 2.63% 38
18 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 39 21 65.63% 6 18.75% 3 9.38% 2 6.25% 32
19 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 23 21 91.3% 0 0% 1 4.35% 1 4.35% 23
20 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 39 20 58.82% 9 26.47% 2 5.88% 3 8.82% 34
21 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 29 20 71.43% 4 14.29% 1 3.57% 3 10.71% 28
22 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 52 19 44.19% 15 34.88% 5 11.63% 4 9.3% 43
23 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 28 19 70.37% 2 7.41% 4 14.81% 2 7.41% 27
24 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 36 17 73.91% 5 21.74% 0 0% 1 4.35% 23
25 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 28 17 70.83% 4 16.67% 2 8.33% 1 4.17% 24
26 โรงเรียนภูทอกวิทยา 27 15 57.69% 6 23.08% 4 15.38% 1 3.85% 26
27 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 28 15 60% 4 16% 2 8% 4 16% 25
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]