สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวจุไรรัตน์  บุตรรักษ์
2. นางสาวภควิมล  สมชม
3. นางสาวอธิวา  กาณะวงศ์
4. นายอนุชิต  ผิวแก้ว
5. นางสาวอรนุช  บุญท้าว
 
1. นางจิญานันท์  พิมพชัย