สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 44 20 15 79 89 6 1 2 96
2 ปทุมราชวงศา 20 17 7 44 60 10 3 1 73
3 หัวตะพานวิทยาคม 19 15 12 46 65 5 4 0 74
4 พนาศึกษา 16 15 11 42 54 5 4 2 63
5 คึมใหญ่วิทยา 11 9 18 38 71 10 5 4 86
6 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 8 11 8 27 46 5 5 7 56
7 อำนาจเจริญพิทยาคม 7 1 4 12 18 9 5 3 32
8 ลืออำนาจวิทยาคม 5 10 4 19 36 12 1 4 49
9 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 5 3 2 10 23 7 0 4 30
10 เสนางคนิคม 5 2 2 9 18 8 2 1 28
11 จิกดู่วิทยา 5 2 2 9 16 4 1 5 21
12 นาวังวิทยา 3 5 7 15 29 5 5 5 39
13 นายมวิทยาคาร 3 2 1 6 22 3 1 0 26
14 นาจิกพิทยาคม 3 2 0 5 10 11 4 2 25
15 น้ำปลีกศึกษา 2 3 6 11 33 13 3 10 49
16 สร้างนกทาวิทยาคม 2 2 2 6 21 6 3 4 30
17 ราชประชานุเคราะห์ 54 2 2 1 5 17 8 2 3 27
18 ชานุมานวิทยาคม 1 8 10 19 40 6 6 5 52
19 มัธยมแมด 1 2 0 3 7 6 1 5 14
20 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 1 1 4 6 19 5 2 6 26
21 นาเวียงจุลดิศวิทยา 0 1 6 7 18 7 6 1 31
22 ลือวิทยาคม 0 1 2 3 14 5 0 4 19
23 ธันยธรณ์พิทยา 0 1 0 1 6 3 0 3 9
24 ศรีเจริญศึกษา 0 1 0 1 1 1 0 2 2
รวม 163 136 124 423 733 160 64 83 957