หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 36 102 54
2 002 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 100 262 167
3 003 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 33 47 40
4 004 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 76 186 117
5 006 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 29 78 50
6 007 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 30 49 37
7 008 โรงเรียนนาวังวิทยา 51 114 80
8 009 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 36 61 50
9 010 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 83 161 128
10 011 โรงเรียนปทุมราชวงศา 81 202 121
11 012 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 68 117 88
12 013 โรงเรียนพนาศึกษา 66 173 113
13 014 โรงเรียนมัธยมแมด 23 60 29
14 017 โรงเรียนลือวิทยาคม 37 80 50
15 018 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 63 148 97
16 019 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 45 102 74
17 020 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 11 42 19
18 021 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 42 65 53
19 023 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 79 170 108
20 024 โรงเรียนอำนาจเจริญ 111 314 193
21 025 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 47 144 79
22 022 โรงเรียนเสนางคนิคม 34 70 56
23 005 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 19 36 21
24 015 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม 0 0 0
25 016 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 55 102 76
รวม 1255 2885 1900
4785

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]